MEDITACIJA

-ISTINE I ZABLUDE-

Meditacija je beg od stvarnosti...

Istina je da mnoge osobe imaju ideju da je meditacija jedan zgodan način da pobegnu od svakodnevnih obaveza i problema.
Pogrešan stav.
Ukoliko sa tom idejom krenu u meditaciju, biće brzo razočarani. Jer sve ono  što im je predmet izbegavanja će ih brzo stići i frustrirati više nego ranije.

„Najbrži  način da stignete u pakao je da bežite od njega“

I zbog toga, meditacija nije beg od stvarnosti.
Već potpuno suprotno – direktan i neposredan susret sa njom.
Kada se to desi, moći ćemo da prepoznamo izvore naše patnje, da uvidimo naše zablude, da budemo u kontaktu sa sobom i svojim emocijama  i tako ne budemo u vlasti besa, straha i konfuzije.

Kada meditiraš, u glavi su ti neke uzvišene misli...

U principu nisu.
One se mogu povremeno pojaviti, ali to je sporedan efekat.
Možemo pratiti sopstvene misli  i emocije kako se pojavljuju i nestaju, možemo biti fokusirani na spoljašnji objekat(plamen sveće  ili slično), ili na senzacije sopstvenog tela.
Ili, možemo ponavljati odredjene ritmičke zvukove( mantre) i tako dalje. 
To su sve različiti tipovi meditacije i nigde nije fokus na nekim specijalnim, uzvišenim mislima.

Meditacija je religiozna/ spiritualna praksa...

Meditacija je drevna praksa, koja je nastala van bilo kakvog relligijskog koncepta.
Jasno, svaka religijska praksa ima svoje rituale koji u sebi mogu uključiti vrstu meditativnog stanja, no bazično meditacija je van toga. Na isti način na koji je rad sa svojim emocijama van bilo kakvih religijskih kanona i dogmi.
Dakle, možete biti ateista ili verujuća osoba, a imati dobrobiti od meditacije.

Potrebno je da pratim odredjene rituale, nosim odredjenu odeću, palim mirišljave sveće...

Nije.
Ipak, možda će vas nešto od toga lakše uvesti u opuštajuće i meditativno stanje, i to je u redu.
Ljudima je lakše da formiraju navike koje ih uvode u neke radnje, pa je tako i u ovom slučaju.
Bolje je, bar u početku, da imate odredjeno mesto i vreme za meditaciju, a što da ne, i neke male rituale koji vama odgovaraju- muzika, mirišljave sveće i slično.
Jasno, svesni smo da je u pitanju sporedna stvar,a da je fokus na unutrašnjem radu.

Meditacija je misteriozna praksa koju je teško razumeti...

Ne baš.
U pitanju je relativno jednostavna praksa, ali nešto drugo je tu možda misteriozno.
A to su sve one senzacije, misli i osećaji koji počinju da se pojavljuju iz dubine našeg bića i kojih bivamo svesni. I tada nas oni mogu uplašiti, zbuniti nas , naljutiti nas ili nam biti čudni.
No, vremenom stvari se dovode u red i sve to što se pojavljuje ima manju i manju moć i kontrolu nad nama.
Postajemo svesni svojih misli i emocija, ne potiskujemo ih, i one nemaju moć i kontrolu nad nama.
Osećamo da više kontrolišemo svoj život i da smo u kontaktu sa sobom, što je i jedan od ciljeva meditacije.

Meditacija je za svece , ne za obične ljude...

U pitanju je predrasuda nastala na osnovu popularne kulture. Naravno da ne morate biti asketa ili pustinjak da bi unapredjivali svoje osobine kao ljudskog bića.
Ideja je da unapredite vaš svakodnevni život  , a ne da se izopštite i tragate za prosvetljenjem u manastirima ili na Himalajima.
Dobro je što se sada mnogo više zna o meditativnim tehnikama, ima više literature i znanje je mnogo dostupnije nego pre.

Meditacija znači padanje u trans i ukočenost...

Nije ideja da se pretvorimo u bezosećajnu statuu.
Ipak, u  nekim meditativnim tehnikama se forsira stanje „bez misli u glavi“, ali ne sa idejom da to tako ostane zauvek, već sa krajnjim efektom unutrašnjeg omekšavanja i svesnosti da ja nisam isto što i moje misli.
Dakle, nije cilj ukočenost, već svesnost, lakoća, otvorenost i fleksibilnost uma.

Meditacija je samo relaksacijska tehnika...

Relaksacija jeste jedan od efekata meditacije, a u odredjenoj meri i jedan od preduslova.
No, krajnji dometi i granice posvećene meditativne prakse su mnoge više od puke relaksacije.
Kao što su:  bolja fokusiranost, svesnost, fleksibilniji naćin razmišljanja, oslobodjenost od krutih uverenja i emotivne labilnosti i tenzije i tako dalje, pa sve do nekih transcedentnih stanja uma.

Kome je samo do relaksacije, postoje brojne relaksacione metode- Autogeni trening, Yoga nidra…

Meditacija je dosadna...

U pitanju je vaš stav.
Ukoliko očekujete zabavu i brzinu, proces će zaista biti dosadan.
Ukoliko on traje predugo, takodje će vam postati dosadno i naporno. Ukoliko imate razna očekivanja, ista stvar.

Najbolje je da odustanete od bilo kakvih očekivanja (u smislu željenih efekata, brzine njihovih postizanja, očekivanih propratnih fenomena…) .
Samo krenite sa praksom , imajte poverenja u sebe i proces, i vremenom  će stvari dolaziti na svoje mesto.

Meditacija će me učiniti bezosećajnim...

Neće.
Ideja je da ne budete rob svojih osećanja, posebno negativnih, kao što su bes, strah, zavist, ljubomora …
Nećete biti bezosećajni, već će vaše emocije dobiti jedan novi kvalitet i dubinu,a to će vam doneti vrstu unutrašnje  slobode, što je jedan od ciljeva meditacije.  

Meditacija je borba sa mislima/ pražnjenje uma...

Nije.
Nema borbe, prisile, nametanja bilo čega u procesu meditacije.

Jer, borba sa mislima( ili emocijama) i pokušaj da se odstrane će ih samo ojačati. I vi ćete biti u stanju uznemirenosti i konfuzije.

Ono što radimo u meditaciji je svesno povlačenje od želje da se sukobljavamo sa mislima ili emocijama. To postižemo na razne načine- fokusiranje na dah, na spoljni objekat, na telesne senzacije…

Ukoliko želite da naučite da meditirate,
pogledajte Meditacija po vašoj meri.

ZAKAŽITE
RAZGOVOR

Besplatni Zoom Susret - 15min

069 / 2157 - 999

    © 2021 goranpalamarevic.com – Sva prava zadržana